MPSC combine group B syllabus marathi [PDF]

The syllabus is the most important part of every competitive examination. We must know the syllabus to get an idea of which topics to be read. If you are searching for the MPSC group B syllabus in marathi PDFthen you are on the right page.


MPSC conducts various exams in the government of Maharashtra. One of the exams is MPSC subordinate services combine group B exam (दुय्यम सेवा संयुक्त गट ब परीक्षा) Through this exam four posts are recruited. i.e. PSI, STI, ASO,दुय्यम निरीक्षक (अगोदर या परीक्षेतून 3 पदे भरली जात होती, पण 2022 पासून दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक हे पद देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे )These four posts are class 2 non gazetted posts in the government of Maharashtra. Their full forms and names in Marathi are given below.

>
 1. PSI-Police Sub Inspector ( पोलिस उप निरीक्षक )
 2. STI- State Tax Inspector ( राज्य कर निरीक्षक )
 3. ASO- Assistant Section Officer ( सहाय्यक कक्ष अधिकारी )
 4. दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक 


Paper pattern of MPSC subordinate services:

This exam includes various stages according to the post. Two stages are common in all the three posts.

1)      Prelims

2)      Mains

Prelims is combine/common/same for all three posts. Let me tell you the post-wise stages of exam.


Stages of exam for the post of Police Sub Inspector - PSI

1)      Preliminary examination

2)      Mains Examination

3)      Physical

4)      Interview

Get MPSC PSI paper pattern details

 

Stages of exam for the post of Sales Tax Inspector - STI

1)      Preliminary examination

2)      Mains Examination


Stages of exam for the post of Assistant Section Officer - ASO

1)      Preliminary examination

2)      Mains Examination


Stages of exam for the post of Duyyam nibandhak (Mudrank nirikshak)

1)      Preliminary examination

2)      Mains Examination


Syllabus of MPSC subordinate group B combine Preliminary examination 2021 (PSI STI ASO IOS)

2023 चा updated अभ्यासक्रम खालील लिंक वर आहे. 

MPSC combine group B 2023 new syllabus PDF

MPSC subordinate services combine group B preliminary exam is conducted for all the three posts on the same day and even question paper are the same. So, the syllabus for combine prelims for PSI STI ASO and Duyyam Nibandhak/Mudrank nirikshak is the same. below you will see MPSC combine group B syllabus in Marathi pdf. ( MPSC duyyam Seva abhyaskram)

Paper Name

General Ability Test

Total Marks

100

Total Questions

100

Duration

1 hr

Negative Marking

0.25%

Question paper type

MCQ

 

I have given the MPSC combined group B syllabus in Marathi for better understanding.

2023 साठीचा नवा syllabus डाउनलोड करायचा असेल तर खाली दिलेल्या लिंक वर जा 

लिंक - MPSC Group B and C new revised 2023 syllabus


सामान्य क्षमता चाचणी पेपर 1

 • चालू घडामोडी : जागतिक तसेच भारतातील
 • नागरिकशास्त्र : भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यासराज्य व्यवस्थापन (प्रशासन) ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)
 • इतिहास : आधुनिक भारताचा इतिहास विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास.
 • भूगोल : (विशेषतः महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह पृथ्वी जगातील विभाग ) हवामानअक्षांश-रेखांशमहाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकारपर्जन्यमानप्रमुख पिकेशहरेनद्याउद्योगधंदे इत्यादी
 • अर्थव्यवस्था : भारतीय अर्थव्यवस्था - राष्ट्रीय उत्पन्नशेती उद्योगपरकीय व्यापारबँकिंग ,लोकसंख्या ,दारिद्र्य व बेरोजगारीमुद्रा आणि राजकोषीय नीतिइत्यादी. शासकीय अर्थव्यवस्था - अर्थसंकल्पलेखालेखा परीक्षण इत्यादी
 • सामान्य विज्ञान : भौतिकशास्त्र ,रसायनशास्त्र ,वनस्पतीशास्त्रप्राणीशास्त्र आणि आरोग्यशास्त्र
 • बुद्धिमत्ता चाचणी व अंकगणितबुद्धिमत्ता चाचणी - उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न. अंकगणित - बेरीज ,वजाबाकी , गुणाकार ,भागाकारदशांश अपूर्णांक व टक्केवारी.
There is a saperate cut off for PSI-STI-ASO all the three posts. Based on that cut off marks you can appear for mains

Syllabus of MPSC subordinate services group B combine mains examination 2021 (PSI-STI-ASO)

Combine subordinate combine group B mains consist of two papers. The paper pattern is shown below.


MPSC combine group B Mains syllabus in Marathi

Syllabus for paper 1 [MPSC combine group B]combine 2022 Syllabus for paper 2 [MPSC PSI STI ASO]

As told earlier paper 1 of mains is common for all three posts [ ASO STI PSI ]. Paper 2 is different for all the three posts.

( समजले नसल्यास मराठीत – पूर्व परीक्षेला तिन्ही पदांसाठी एकच पेपर होतो. मुख्य परीक्षेला तीनही पदांना 2 पेपर असतात. त्यापैकी पेपर 1 हा तीनही पदांना समान असतो आणि पेपर 2 हा तीनही पदांना वेगवेगळा असतो . म्हणून पेपर 2 चा प्रत्येक पदासाठीचा अभ्यासक्रम खालील लिंक वर दिलेला आहे. )

Use below given links for Paper 2 syllabus of

Related Links

PSI question papers[2010-2019]

STI question papers[2010-2019]

ASO question papers[2010-2019]

 

Common FAQ

How many papers are there in PSI exam?

In PSI exam there is 1 paper in prelims and 2 papers in mains.

 

What is MPSC in Marathi?

MPSC in Marathi is महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

 

Is MPSC combined group B exam easy?

Every exam is easy when you prepare well and practice well.


How many papers in combined prelims?

There is only 1 paper carrying 100 marks in mpsc combine group B prelims.